دیداری تایبەت – بابەت : مێژووی حیزبی دێموکراتی کوردستان و چەند پرسیاری گرینگ

55